SMART CITY to inaczej miasto inteligentne. A co to znaczy? Definicje są bardzo różne. Jedne zwracają uwagę na kwestie technologiczne, inne na społeczne, a jeszcze inne podkreślają znaczenie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w sferze społecznej. Najbliższa programowi HUMAN SMART CITY jest idea, że: „miasto inteligentne to miasto wykorzystujące potencjał ludzki i technologiczny dla swojego zrównoważonego rozwoju”.

A zrównoważony rozwój społeczny? „Zrównoważony rozwój społeczny to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb ogółu społeczeństwa bez umniejszania szans rozwojowych żadnej z jego grup teraz i w przyszłości”

Te definicje musieliśmy przytoczyć, abyście mogli Państwo lepiej zrozumieć ideę rozwoju miast w kierunku SMART. Głównym adresatem rozwiązań z zakresu human smart city są mieszkańcy miast i władze samorządowe. Miasta staną się smart wówczas, jeśli będą z rozwagą współzarządzane przez mieszkańców. Kluczowym wymiarem miasta inteligentnego są bowiem ludzie, którzy je współtworzą. Rozwój miast zgodny z założeniami rozwoju zrównoważonego, w oparciu o wykorzystanie coraz bardziej skomplikowanych technologii wymaga kompetentnych, zaangażowanych i przedsiębiorczych mieszkańców, którzy rozumieją zasady ich funkcjonowania. Aktywne obywatelstwo oznacza, że mieszkańcy nie tylko biernie uczestniczą w życiu publicznym, ale także współtworzą je, mobilizując i wykorzystując dostępne zasoby i możliwości.