W dniu 26 stycznia 2021 roku Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, na realizację działania pn.: „Wykonanie inwentaryzacji i opracowanie raportu wraz ze Studium wykonalności Inwestycji dot. punktów zagrożeń i przygotowanie koncepcji czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez miasto 5 rzek”. Realizacja przedmiotowego działania jest pierwszym etapem mającym na celu stworzenie systemu mierzącego ryzyko powodziowe na terenie miasta. Analiza i inwentaryzacja punktów zagrożeń powinny wskazać miejsca, w których rzeki najczęściej stwarzają zagrożenie dla mienia i zdrowia naszych mieszkańców. Działania te będą podstawą do dalszych etapów realizacji przedmiotowej inwestycji. Po zakończeniu zadania będą mogli Państwo na bieżąco monitorować stan rzek na terenie naszego miasta, a także na bieżąco reagować na ewentualną sytuację niebezpieczną. Wykonawcą zadania jest firma MULTICONSUT POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy.